Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jerzy Zyguła

 • Centrum Mistrzostwa Informatycznego

  Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni

  Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

  Już teraz wszyscy zainteresowani Uczniowie z klas IV-VI mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania.

  Nauczycielem odpowiedzialnym za projekt i realizującym zajęcia jest pan Jerzy Zyguła.

  Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach Kółka Informatycznego jest zapoznanie się Rodziców / Prawnych opiekunów z poniższymi dokumentami i zgłoszenie dziecka.

  Podpisanie Listy nr 1 - Zgłoszenie dziecka/podopiecznego do uczestnictwa w kółku informatycznym po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz Listy nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnegojest obowiązkowe.

  Podpisanie Listy nr 3 Zgoda na upowszechnienie wizerunku Ucznia(dobrowolne) nie jest obowiązkowe, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

  •    Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym - do listy nr 1

  •    Obowiązek informacyjny - do listy nr 2

  •    Zgoda na upowszechnianie wizerunku DZIECKA - do listy nr 3

  Lista do podpisu przez Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka/podopiecznego, która zostanie przekazana państwu w szkole.

  Strona projektu: https://cmi.edu.pl/

  Naucz się profesjonalnego programowania i zapanuj nad algorytmami.

  Jerzy Zyguła

 • Centrum Mistrzostwa Informatycznego III edycja grantowa w naszej szkole

  Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni

  Nasza szkoła bierze drugi rok z rzędu udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

  Już teraz wszyscy zainteresowani Uczniowie z klas IV-VI mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania z elementami robotyki.

  Nauczycielem odpowiedzialnym za projekt i realizującym zajęcia jest pan Jerzy Zyguła.

  Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach Kółka Informatycznego algorytmicznego i projektowego jest zapoznanie się Rodziców / Prawnych opiekunów z poniższymi dokumentami i zgłoszenie dziecka.

  Podpisanie Listy nr 1 - Zgłoszenie dziecka/podopiecznego do uczestnictwa w kółku informatycznym po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz Listy nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego umieszczonego w zasadach przetwarzania danych osobowychjest obowiązkowe.

  Podpisanie Listy nr 3 Zgoda na upowszechnienie wizerunku Ucznia(dobrowolne) nie jest obowiązkowe, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

  •    Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym 3 edycja grantowa - do listy nr 1

  •    Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 w 3 edycji grantowej - do listy nr 2

  •    Zgoda na upowszechnianie wizerunku DZIECKA - do listy nr 3

  Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w kole informatycznym i oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział oraz przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" 3 edycja grantowa zostaną przekazane dzieciom w szkole.

  Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w kole informatycznym

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział oraz przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji projektu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" 3 edycja grantowa

  Strona projektu: https://cmi.edu.pl/

  Naucz się profesjonalnego programowania i zapanuj nad algorytmami.

  Jerzy Zyguła

   

 • Egzamin na kartę rowerową

  Dnia 16 czerwca 2021 roku odbył się egzamin na kartę rowerową. Do sprawdzenia wiedzy z przepisów ruchu drogowego i umiejętności praktycznych w poruszaniu się na rowerze przystąpiło 46 uczniów z klas od czwartej do siódmej szkoły podstawowej.

  Egzamin składał się z dwóch części, pierwszą był test sprawdzający wiedzę teoretyczną złożony z 25 pytań. W części praktycznej uczniowie zdawali egzamin na placu manewrowym przygotowanym na dziedzińcu szkolnym. Egzamin przeprowadził Jerzy Zyguła.

  Wszystkim, którzy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym gratulujemy wiedzy teoretycznej i umiejętności jazdy na rowerze oraz życzymy bezpiecznej jazdy.

  Jerzy Zyguła

 • Lekcje o sztucznej inteligencji - AI w ramach programu AI Schools and Academy w Szkole Podstawowej w Dłużcu

  Szkoła Podstawowa w Dłużcu w roku szkolnym 2019/2020 realizowała innowacyjny, pilotażowy program z zakresu nauczania o sztucznej inteligencji i programowania kierowany do szkół i placówek edukacyjnych w Polsce. Do programu zostało zakwalifikowanych 150 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których utworzono 350 grup.

  Pomysłodawcą projektu była firma Synerise jedna z wiodących w Europie firm zajmujących się tworzeniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Partnerem Wiodącym była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która wraz z Synerise opracowała założenia koncepcyjne i realizacyjne projektu oraz materiały edukacyjne.

  To nowatorskie przedsięwzięcie na naszym rynku edukacyjnym wsparły finansowo i merytorycznie  firmy oraz przedstawiciele jednostek i instytucji edukacyjnych a także uczelni wyższych. Były to m.in. Fundacja Orange, Microsoft Polska, Bank Pekao S.A. EY, PZU, ŻABKA, Carrefour, CCC, International Data Corporation, Photon.

  Zaangażowanie firmy technologicznej Synerise wraz z partnerami w działania edukacyjne dla szkół w Polsce poprzez realizację projektu „AI Schools & Academy - program nauczania o sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży”ma za zadanie nadrobić stracony czas i uzupełnić lukę edukacyjną dzieci i młodzieży w zakresie AI. Lekcje z tych zagadnień odbywają się już od kilku lat w krajach będących liderami rozwiązań AI takich jak Stany Zjednoczone, Chiny czy Korea Południowa.

  Dzięki takim inicjatywom edukacyjnym jak program AI Schools & Academy miałem możliwość przybliżenia szerokiej grupie uczniów koncepcję sztucznej inteligencji, obalając jednocześnie wiele mitów i obiegowych sądów dotyczących AI. Cieszy, że w coraz większym stopniu biznes działający na polskim rynku docenia inwestycje w edukację młodego pokolenia zwłaszcza w nowych technologiach. Czy tego chcemy czy nie, nie zatrzymamy rozwoju AI. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego to także inwestycja w przyszłość i rozwój technologiczny naszego kraju.

  Uruchomienie programu AI Schools & Academy zostało poprzedzone konferencjami wprowadzającymi do zagadnień, które przewidziano w przedsięwzięciu. Nauczyciele zostali przeszkoleni w formule blended learning.

 • Muzeum w Oświęcimiu - wycieczka inna niż wszystkie…

  „Oświęcim jest miejscem, którego nie można tylko zwiedzać.
  Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lekiem o tym, gdzie leżą granice nienawiści.”
  Jan Paweł II

  16 września uczniowie klas VII i VIII wraz z nauczycielami: Agnieszką Koryto, Urszulą Latacz i Jerzym Zygułą, odbyli podróż w przeszłość, dzięki wizycie w Muzeum Auschwitz-Birkenau.

  Wizyta w tym przerażającym miejscu poprzedzona była lekcjami języka polskiego, które przygotowały uczniów merytorycznie i emocjonalnie.

  Powoli i w skupieniu odwiedzaliśmy kolejne więzienne bloki i baraki… zadawaliśmy pytania, by potem w ciszy rozpatrywać jaki los „ludzie zgotowali ludziom”.

  Wycieczki w to miejsce są inne niż te, które mają służyć relaksowi i rozrywce. Młodzi ludzie poznają przeszłość, historię i zdobywają świadomość tego, że nienawiść prowadzi do rzeczy okrutnych.

  Nasi uczniowie zdali ten egzamin przede wszystkim dzięki swojej postawie podczas zwiedzania.

  Mamy też nadzieję, że słowa Świętego Jana Pawła II pozostaną w nich na zawsze.

  Agnieszka Koryto, Urszula Latacz, Jerzy Zyguła

 • Nasza szkoła od września dołączy ponownie do #SuperKoderów!

  Udało się! Będziemy #SuperKoderami. Od września ruszamy z zajęciami, @Fundacja Orange pomoże nam uczyć się programowania. Będziemy realizować ścieżkę „Konstruktorzy gier”. Zaprzęgniemy roboty do roboty! W ramach tej ścieżki tematycznej uczniowie poznają zestaw LOFI Robot CODEBOX oraz tajniki programowania w środowisku Arduino IDE. Podczas 14 lekcji poznają poszczególne elementy zestawu oraz zaprojektują i zrealizują dwie gry.

  #SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów i zajęciach dodatkowych uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.

  Nie możemy się doczekać!

 • Nowy dziennik elektroniczny w naszej szkole

  Szanowni Państwo

  Od bieżącego roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu funkcjonuje dziennik elektroniczny UONET+ firmy Vulcan.

  Aby rodzic ucznia lub uczeń mógł uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego powinien podać wychowawcy klasy swój adres e-mail, który jest loginem i służy do zalogowania się do dziennika.

  Strona logowania do dziennika elektronicznego https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminawolbrom

  Instrukcja pierwszego logowania.

  E-dziennik dla rodziców i uczniów - instrukcje

  https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-dziennik-uonet-87#gotosekcja1631

 • Sukces Joanny Pasich w konkursie filmowym "Jakie znasz zawody?"

  Dnia 24 czerwca 2021 roku odbyło się wręczenie nagrody dla Joanny Pasich uczennicy klasy VIII za zajęcie II miejsca w etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu „Jakie znasz zawody?”.  Pomysłodawcą i organizatorem jest Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, a realizatorem Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.

  Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodów rzemieślniczych.

  Zadaniem konkursowym było stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Joasia nakręciła film przedstawiający pracę stolarza w jej rodzinnej firmie.

  W konkursie filmowym uczestniczył też Kacper Marchajski z klasy VII. W konkursie plastycznym dla dzieci przedszkolnych wzięły udział Joanna Mendak i Kamila Sojka.

  Gratulujemy sukcesu i ciekawej przygody filmowej.

  Jerzy Zyguła

 • Wycieczka do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej

  „Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen.”
                                                                             Modlitwa zawierzenia Jana Pawła II

  Dnia 5 października uczniowie klasy ósmej wzięli udział w VIII Diecezjalnej Pielgrzymce Ósmoklasistów do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Organizatorem wyjazdu był ksiądz Jacek Kawala wspierany przez wychowawcę klasy Jerzego Zygułę. Razem z nami na pielgrzymkę udali się uczniowie klasy VIII z Kąpiel Wielkich pod opieką pani katechetki Joanny Duch.

  Głównym punktem wydarzenia była Msza święta odprawiana przez księży i dyrektora Wydziału Katechetycznego, ks. Michała Bordę, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka.

  Młodzi pielgrzymi z 29 szkół diecezji sosnowieckiej prosili o dary Ducha Świętego przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Modlili się o dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty i świadomy wybór szkoły średniej.

  ks. Jacek Kawala, Jerzy Zyguła