Ułatwienia dostępu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pożegnanie absolwentów 2022

24 czerwca w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 oraz pożegnanie absolwentów, czyli uczniów klasy VIII.

W tym szczególnym dniu naszą szkołę odwiedzili:
Ksiądz Andrzej Michaniewski
Pani Dorota Świerczek – przedstawiciel organu prowadzącego
Pani Beata Wypasek – pielęgniarka szkolna
Pan Mieczysław Piputa – prezes OSP Dłużec
Pan Marian Barczyk – były sołtys wsi Dłużec, przyjaciel szkoły
Pani Żaneta Zielnik-Kyć – przewodnicząca Rady Rodziców
oraz zaproszeni na uroczystość rodzice.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie odtańczeniem poloneza, do którego układ przygotowała pani Marzena Krężel.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi: Dawid Trawiński, Maja Grabowska, Zofia Trepka.

Pan dyrektor podczas swojego przemówienia dziękował wszystkim za intensywny rok pracy oraz życzył, przede wszystkim uczniom, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku, prezentując przy tym prawidłowy strój na wycieczki rowerowe.

W tym  momencie wychowawca klasy VIII pan Jerzy Zyguła oraz pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz wręczyli absolwentom pamiątkowe dyplomy.

Następnie wychowawcy klas wspólnie z panem dyrektorem przekazali uczniom z poszczególnych klas, świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.

Czytaj więcej: Pożegnanie absolwentów 2022

Uroczyste zakończenie młodszych uczniów naszej szkoły

24 czerwca 2022 punktualnie o godzinie 8.00 najmłodsi uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki z obu grup uroczyście zakończyli zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2021/2022.

Wspólnie ze swoimi wychowawcami odśpiewali hymn państwowy a następnie wysłuchali przemówienia pana dyrektora Krzysztofa Szczepankiewicza. Oprócz życzeń i gratulacji, jakie wystosował do uczniów, zaznaczył jak ważne jest bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Doskonałym pomysłem podczas przemówienia była prezentacja założonej kamizelki odblaskowej oraz kasku.

Następnie przedszkolaki udały się na spotkanie z wychowawcami, aby odebrać swoje dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolny.

Na sali zaś pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz wręczył wszystkim uczniom nagrody książkowe. Niektórzy otrzymali je za bardzo dobre wyniki w nauce, niektórzy na pamiątkę ukończenia klasy.

W klasie I a, gdzie wychowawcą jest pani Anna Barczyk nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali:
Alan Latacz
Karolina Reszka
Maja Opiłka
Oliwia Dudek
Joanna Mendak
Natalia Piputa
Zofia Sapiechowska
Maksymilian Witek
Oskar Ziółkowski
Wiktor Emil
Maciej Gbyl

Pamiątki ukończenia:
Bielatowicz Kaja
Bielatowicz Sara
Krystian Nocoń
Bąchor Kamil
Krzysztof Imiołek

Czytaj więcej: Uroczyste zakończenie młodszych uczniów naszej szkoły

Filip Dachowski i Dawid Dygas z wizytą w Sejmie

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny realizowany przez Kancelarię Sejmu, którego celem jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a także aktywizowanie młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

SDiM liczy 460 posłów, organizacja izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna i poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej.

Posiedzenie dziecięcego sejmu jest poprzedzone przygotowaniem podczas posiedzenia komisji projektu uchwały przez autorów najwyżej ocenionych projektów.

Projekt uchwały jest poddawany dyskusji, a następnie głosowany podczas obrad SDiM. Posiedzenie kończy się przekazaniem uchwały SDiM na ręce członka Prezydium Sejmu RP.

Uchwała SDiM jest apelem młodzieży do dorosłych (polityków, władz lokalnych, szkół, organizacji) w zakresie aktualnej tematyki sesji.

Udział w posiedzeniu oraz głosowanie nad uchwałą mają wyłącznie wymiar edukacyjny – ich celem jest w szczególności przybliżenie młodzieży zasad procesu legislacyjnego.

Zadanie rekrutacyjne dla kandydatów na posłów w tym roku polegało na zrealizowaniu projektu, którego temat brzmiał tak jak tytuł tegorocznej sesji: "Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne?".

Uczniowie mieli wybrać bohatera, a następnie wykonać: film, słuchowisko, audycję radiową lub stronę internetową poświęconą wybranej osobie i sporządzić sprawozdanie.

Wspaniale poradzili sobie z tym zadaniem uczniowie klasy VIII  Filip Dachowski i Dawid Dygas. Ich praca została zauważona, a autorzy znaleźli się w gronie laureatów.

Nagrali oni audycję radiową, a Ich bohater to  - Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, mjr Wojska Polskiego, dowódca 5. Brygady Wileńskiej AK, jeden z najwybitniejszych dowódców partyzanckich polskiego podziemia niepodległościowego.

Czytaj więcej: Filip Dachowski i Dawid Dygas z wizytą w Sejmie

Sukcesy naszych uczniów w ogólnopolskich zawodach w programowaniu robotów

W Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu już drugi rok realizowany jest projekt "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Partnerem wiodącym CMI jest Politechnika Łódzka, a partnerami projektu: Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Grantobiorcą i realizatorem zajęć w postaci dwóch kół zainteresowań jest nauczyciel informatyki Jerzy Zyguła. Na pierwsze koło algorytmiczno-programistyczne uczęszczało 11 uczniów klasy IV, którzy w ramach 48 godzin zajęć rozwijali swoje kompetencje informatyczne.

Drugi grant przeznaczony był na realizację koła projektowego na które uczęszczało 13 chłopców z klasy V i VI. Na zajęciach uczniowie łączyli zagadnienia algorytmiki i programowania z robotyką. Dzięki zestawom robotycznym MBot nasi młodzi programiści poprzez oprogramowanie mBlock 5, które zawiera blokowe środowisko programistyczne oparte na Scratch, umożliwia również programowanie w językach tekstowych Arduino C i Python, tworzyli programy do komunikacji i sterowania robotem. Poznali MBota poprzez złożenie platformy jezdnej i zamontowanie podstawowych i dodatkowych czujników. Na zajęciach nauczyli się programować roboty poruszające się po określonych torach, omijające przeszkody, komunikujące się z komputerem i autonomiczne, wykorzystywali wyświetlacz, diody LED, czujniki i moduły z zestawu światło i dźwięk. Sporą cześć zajęć poświęciliśmy na programowanie robotów jeżdżących po linii (linefollower) wykorzystując zakupione maty i tory przygotowane samodzielnie. Wiedza ta była niezbędna do udziału w zawodach robotycznych, które są organizowane dla uczniów kół projektowych.

Zawody odbywają się w trzech etapach: lokalnym, regionalnym i finałowym. Uczniowie współzawodniczą ze sobą w 3 kategoriach, w zależności od poziomu edukacyjnego:
- "Miniboty" – poziom podstawowy, dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VI,
- "Raptory" – poziom średniozaawansowany, dla uczniów z klas VII - VIII szkół podstawowych,
- "Predatory" – poziom zaawansowany, dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zawody Projektowe – to możliwość sprawdzenia kreatywności, umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów oraz pracy w grupie uczniów kół projektowych CMI.

W marcu 2022 roku ogłoszono regulamin i zadanie projektowe etapu lokalnego. Do rywalizacji z naszej szkoły w kategorii „Miniboty” przystąpiły dwie drużyny. W pierwszej byli: Maksymilian Borowiec, Maciej Koryto, Hubert Przybylik, Szymon Straszak i Oliwier Ziółkowski, w drugiej: Jakub Biały, Jakub Nocoń, Jakub Pałka, Jakub Rolka i Wiktor Wydymus. Zadaniem konkursowym pierwszego etapu było przygotowanie robota pokonującego tor, który zatrzymuje się w określonym miejscach na określony czas. Im szybciej robot pokona drogę i wykona wszystkie zadania tym lepszy będzie wynik punktowy.

Czytaj więcej: Sukcesy naszych uczniów w ogólnopolskich zawodach w programowaniu robotów

Sukcesy naszych uczennic w konkursie "Jakie znasz zawody?"

Dnia 6 czerwca 2022 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Wolbromiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczennic Szkoły Podstawowej w Dłużcu w ogólnopolskim konkursie „Jakie znasz zawody?”.  Spotkanie to odbyło się w obecności władz Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, która jest organizatorem etapu regionalnego konkursu i fundatorem nagród.

Pomysłodawcą tej ciekawej inicjatywy jest Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie, a realizatorem Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodów rzemieślniczych.

Rywalizacja była dwustopniowa. W pierwszym etapie odbyły się eliminacje regionalne, z których najlepsze prace wysyłano do Poznaniu, gdzie odbył się konkurs finałowy. Zadaniem konkursowym było stworzenie pracy plastycznej przez uczniów przedszkoli, fotograficznej przez uczniów klas I-IV lub filmowej przez uczniów klas V-VIII przedstawiającej wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego.

Nasi uczniowie osiągnęli w tym konkursie znaczące sukcesy.

Julia Grojec z klasy IV zwyciężyła w etapie regionalnym konkursu fotograficznego, a w konkursie ogólnopolskim zajęła miejsce drugie. Z rąk prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości pana Janusza Kowalskiego otrzymała dyplom i nagrody rzeczowe. Za drugie miejsce w Polsce nagrodę otrzyma na zakończenie roku szkolnego. Zdjęcie Julii przedstawiało zawód zdobnika ceramiki.

Kolejne nagrody i dyplomy zostały wręczone za prace w konkursie plastycznym dla naszych najmłodszych uczennic.

Lena Makowska zajęła III miejsce w etapie regionalnym za pracę przedstawiającą zawód weterynarza, a Pola Grojec otrzymała wyróżnienie za pracę piekarza. Obie dziewczynki uczęszczają do oddziału przedszkolnego 5/6-latków.

Opiekunem Julii Grojec był pan Jerzy Zyguła, Leny Makowskiej pani Agnieszka Kundzierewicz, a Poli Grojec pani Agata Piwowarczyk.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym dziewczynkom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach fotograficznych i plastycznych.

Jerzy Zyguła

Czytaj więcej: Sukcesy naszych uczennic w konkursie "Jakie znasz zawody?"

Poznajemy Polskę - Warszawa

W dniach 13-15 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wycieczka dofinansowana była z programu  Ministerstwa Edukacji i Nauki “Poznaj Polskę”.

Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od najbardziej znanego, nowoczesnego i ważnego dla  Polaków miejsca, Muzeum Powstania Warszawskiego. To miejsce jest hołdem pamięci dla wszystkich walczących w powstaniu oraz  jego ofiar. Muzeum mieści się w dawnej, zabytkowej elektrowni tramwajowej. Jeżeli komuś pawilon wystawowy kojarzy się ze szklanymi gablotami, w których przechowywane są eksponaty, z ciszą i jasnymi przestronnymi muzealnymi salami, gdzie przechodzi się grzecznym krokiem od biblioteczki do biblioteczki, tutaj na pewno będzie zaskoczony. Muzeum oddziaływuje na nas światłem, dźwiękiem i filmem przybliżają powstańczą rzeczywistość. Trasa przejścia ułożona jest chronologicznie, prowadzą nas strzałki i kartki z kalendarza, które można zbierać i zabrać ze sobą. Sześćdziesiąt trzy dni walki. Cały czas słyszymy rytmiczne brzmienie, to odgłos bijącego serca Warszawy. Największe wrażenie robi na nas zawieszony pod sufitem Liberator VI, replika samolotu w skali rzeczywistej. Jest to rekonstrukcja maszyny, na której w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 r. podczas lotu ze zrzutem zaopatrzenia dla powstańczej Warszawy poległa polska siedmioosobowa załoga. W przyciemnionej sali wydaje się, że jego śmigła jeszcze się kręcą,  w tle ciągle słychać bijące serce umęczonego miasta. Powstanie upada. W sali poniżej możemy poczuć się jak powstańcy, którzy przedzierali się kanałami prowadzącymi pod miastem. Koniec zwiedzania to widok doszczętnie zburzonego miasta, ulic zrównanych z ziemią, połamanych mostów, których fragmenty wystają z Wisły.

Po wyjściu z muzeum widok nowoczesnych budynków i pięknych ogrodów uniwersyteckich, gdzie przejeżdżamy autokarem uświadamia nam, że serce Warszawy bije dalej, już nie w muzeum, ale w żywym  mieście.Ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej jest jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Jest też ulubionym miejscem spotkań studentów. Z ogrodów wypędza nas drobny deszczyk, kierujemy się więc do Centrum Nauki Kopernika. Centrum nauki i zabawy, centrum poznawania i odkrywania. Dotknij, zobacz, zadaj pytanie, zrozum. Sam poszukaj odpowiedzi. Tymi słowami najlepiej można opisać ekspozycje, a właściwie miejsca doświadczeń, czyli strefę eksperymentowania, majsternię, teatr wysokich napięć, teatr robotyczny i wiele innych. Zabawa i nauka łączą się tutaj nierozerwalnie, a czas przeznaczony na tę część wycieczki mija zbyt szybko.

Czytaj więcej: Poznajemy Polskę - Warszawa