Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja o działalności szkoły w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z wprowadzonym przez Premiera RP czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół  w klasach 4, 5, 6, 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Dłużcu kształcenie odbywać się będzie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość od dnia 26 października do dnia 8 listopada 2020 roku. Zajęcia zdalne dla klas 4-8 odbywać się będą według dotychczasowego planu lekcji a formy realizacji będą określone przez poszczególnych nauczycieli. Informacja ta została przekazana w dniu dzisiejszym lub zostanie przekazana drogą elektroniczną.

Oddziały przedszkolne i klasy I-III odbywają zajęcia tak jak dotychczas w formie stacjonarnej w budynku szkoły z zachowaniem dotychczasowych procedur bezpieczeństwa.

W związku ze zdalnym nauczaniem klas 4-8 zmieni się harmonogram odwozu uczniów.

Harmonogram dowozów:
Kursy poranne bez zmian.
Kurs 1 Dłużec – Domaniewice – Załęże – Dłużec Rędziny – Dłużec
Kurs 2 Dłużec – Kąpiele Wielkie – Strzegowa – Dłużec

Harmonogram odwozów:
Kursy popołudniowe – wydłużenie trasy o Kąpiele Wielkie i Kąpiołki.
Kurs 1 12:40
Dłużec – Domaniewice – Załęże – Dłużec Rędziny – Dłużec
Kurs 2 13:10
Dłużec – Kąpiele Wielkie – Kąpiołki – Strzegowa –– Dłużec

Informacje będą na bieżąco przekazywane poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Dyrektor szkoły: Krzysztof Szczepankiewicz

Małopolskie Talenty - zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie

Informujemy, że zajęcia w ramach projektu Małopolskie Talenty" na I i II etapie edukacyjnym, odbywać się będą od dnia 24 października 2020 roku tylko w formie zdalnej aż do odwołania.

 

 

Szanowni Państwo

Dzień 14.10.2020 r. (środa) – Święto Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu uczniowie nie mają zajęć lekcyjnych, nie realizowane są również dowozy. W szkole w godz. 8.00 – 13.00 odbywać się będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których Rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki w domu. W tym dniu na zajęcia opiekuńcze Rodzice przywożą i odbierają dzieci we własnym zakresie.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, aby jego dziecko wzięło udział w zajęciach opiekuńczych w dniu 14.10.2020 r. proszę poinformować wychowawców o tym fakcie do dnia 13,10.2020 (wtorek) kontaktując się przez dziennik elektroniczny. Zebrane od Państwa dane będą pomocne w ewentualnym ustaleniu ilości grup i odpowiedniej liczby nauczycieli sprawujących nad dziećmi opiekę.

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ I PRZEDSZKOLAKÓW Z ODDZIAŁÓW 3/4 LATKÓW I 5/6 LATKÓW

Dnia 1 września zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na spotkanie organizacyjne o godzinie 9.00. Ze względu na sytuację, spotkanie z wychowawcą klasy 1 odbędzie się na "łączniku", a spotkanie przedszkolaków ze swoimi paniami w sali gimnastycznej.

Zapraszamy rodziców w maseczkach i prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły. Wejścia do budynku pozostają bez zmian.

 

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Już teraz wszyscy zainteresowani Uczniowie z klas IV-VI mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania.

Nauczycielem odpowiedzialnym za projekt i realizującym zajęcia jest pan Jerzy Zyguła.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach Kółka Informatycznego jest zapoznanie się Rodziców / Prawnych opiekunów z poniższymi dokumentami i zgłoszenie dziecka.

Podpisanie Listy nr 1 - Zgłoszenie dziecka/podopiecznego do uczestnictwa w kółku informatycznym po zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz Listy nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego jest obowiązkowe.

Podpisanie Listy nr 3 Zgoda na upowszechnienie wizerunku Ucznia (dobrowolne) nie jest obowiązkowe, ale jeżeli Rodzic / Opiekun prawny Ucznia nie wyrazi zgody, nie będzie możliwości publikacji wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych CMI, także w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram itp.)

•    Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym - do listy nr 1

•    Obowiązek informacyjny - do listy nr 2

•    Zgoda na upowszechnianie wizerunku DZIECKA - do listy nr 3

Lista do podpisu przez Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka/podopiecznego, która zostanie przekazana państwu w szkole.

Strona projektu: https://cmi.edu.pl/

Naucz się profesjonalnego programowania i zapanuj nad algorytmami.

Jerzy Zyguła