Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Wiemy, kim jesteśmy, lecz nie wiemy, kim będziemy” - ślubowanie uczniów klasy pierwszej

21 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. W tej uroczystości wzięli udział:
- Pani Poseł na Sejm Lidia Gądek,
- Pan Piotr Zapart przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu,
- Pani dyrektor Dorota Świerczek,
- Ksiądz proboszcz Parafii Pw. Św. Mikołaja w Dłużcu Andrzej Michniewski,
- Pielęgniarka szkolna pani Beata Wypasek,
- Przewodnicząca Rady Rodziców pani Żaneta Zielnik-Kyć,
oraz nauczyciele i rodzice uczniów klasy I.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się od powitania gości oraz przemówień tychże osób.

Życzyli oni przejętym pierwszoklasistom, by zdobywanie wiedzy przychodziło im z łatwością, a każdy szkolny dzień wypełniony był tylko radosnymi chwilami.

Następnie zebrani na sali mogli podziwiać program artystyczny, przygotowany przez wychowawcę klasy I panią Annę Osmędę. Uroczystość poprowadziła pani Urszula Latacz.

Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie sobie  poradziły. Z przejęciem recytowały wiersze, głośno i wyraźnie śpiewały piosenki, za co publiczność nagrodziła ich dużymi brawami.

Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Pierwszoklasiści obiecali być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami, godnie reprezentować imię naszej szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczyciel.

Po złożeniu ślubowania zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu. Aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły pan Krzysztof Szczepankiewicz i ubrany w strój szlachecki Pan Piotr Zapart. Pierwszoklasiści złożyli również odciski palców w kronice szkoły.

Pamiątkowe dyplomy oraz prezenty uczniom wręczył Pan Dyrektor oraz wychowawca klasy. Natomiast rodzice podarowali dzieciom ,,rogi obfitości”, a przewodnicząca Rady Rodziców pani Żaneta Zielnik-Kyć na ich szyi zawiesiła piękny medal. 

Na zakończenie uroczystości szczególnie wzruszająca okazała się przemowa pani Katarzyny Kantak, która w tym ważnym dniu reprezentowała rodziców uczniów klasy I. Podziękowała wychowawcy klasy za przygotowanie ślubowania oraz Panu Dyrektorowi za serce i wysiłek, który wkłada w wykonywanie trudnej oraz odpowiedzialnej pracy na rzecz szkoły.

Po zakończeniu akademii uczniowie i rodzice pozowali do pamiątkowych zdjęć. Potem udali się na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców.

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że słowa przyrzeczenia, które składali, będą dla nich drogowskazem na długie, długie lata szkolne.

Zapraszamy do Galerii zdjęć -> Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

Anna Osmęda

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Informujemy, iż profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami będzie realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Świadczeniodawcą realizującym świadczenia jest: WOL–MED WOLBROM ul. Skalska 21.

Zgodnie z treścią nowych przepisów profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (nie do szkoły).

W przypadku podjęcia decyzji o wyrażeniu sprzeciwu, można go złożyć u pielęgniarki / higienistki szkolnej w godzinach jej pracy w szkole lub w siedzibie podmiotu tj. ul. Dłużec 37A WOL-MED. DŁUŻEC (OŚRODEK ZDROWIA) TEL.: 32-6447010.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19.roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
1)    wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2)    kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych,
3)    czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
4)    sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
5)    udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
6)    doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
7)    edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
8)    udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Beata Wypasek

Konkurs historyczno-literacko-plastyczny upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziały w kolejnej już edycji naszego konkursu, który tradycyjnie odbywać się będzie pod patronatem pani poseł Lidii Gądek, pana burmistrza Adama Zielnika, pana wójta Norberta Bienia i pana dyrektora Krzysztofa Szczepankiewicza.

W załączeniu regulaminy konkursów.

Konkurs historyczny 2019

Konkurs literacko-plastyczny Krzywopłoty 2019

Załącznik nr 1 Krzywopłoty

Załącznik nr 2 Krzywopłoty

Załącznik nr 3 Krzywopłoty

Urszula Latacz

„Nauczycielom w podzięce: za trud, za uśmiech, za serce…”

W piątek 18.10.2019 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przybyli na nią zaproszeni goście i przyjaciele szkoły:
Poseł na Sejm Lidia Gądek i dyrektor biura poselskiego Tomasz Bargieł,
Burmistrza Miasta i Gminy reprezentowała Pani dyrektor Dorota Świerczek,
Ksiądz proboszcz Parafii Pw. Św. Mikołaja w Dłużcu Andrzej Michniewski,
Pani Beata Wypasek nasza szkolna pielęgniarka,
przedstawiciele Rady Rodziców z Panią Żanetą Zielnik-Kyć na czele
oraz emerytowani nauczyciele pracujący kiedyś w naszej szkole.

Zebranych powitał Pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz.

W swoich krótkich przemówieniach goście podkreślili wagę i trud jaki każdego dnia niesie ze sobą praca z dziećmi, złożyli życzenia wszystkim pracującym w naszej szkole.

Akademię uświetnił występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy VI i VIII.

Autorką scenariusza przedstawiającego perypetie uczniów pewnej szkoły była Pani Urszula Latacz, a przygotowaniem zajęła się Pani Renata Opiłka.

Tradycyjne z okazji DEN Burmistrz Miasta i Gminy doceniając pracę pedagogów przyznaje swoje nagrody. W tym roku szkolnym otrzymali je:
Anna Świerczek-Mól
Urszula Latacz
Agnieszka Koryto
Jerzy Zyguła

Na akademii swoje nagrody dla pracowników naszej szkoły przyznał również Pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz. Otrzymali je:
Agata Piwowarczyk
Justyna Żelazna
Renata Opiłka
Anna Osmęda
Stanisław Osmenda
Małgorzata Głowacka
Marzena Piputa
Wioleta Ogonek
Edyta Madej
Lucyna Haberka

Miłym akcentem kończącym całą uroczystość był słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców dla wszystkich uczniów, który sprawił im wiele radości.

Urszula Latacz, Renata Opiłka

Czytaj więcej: „Nauczycielom w podzięce: za trud, za uśmiech, za serce…”

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice

 W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dzień 14 października każdego roku jest Dniem Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W tym dniu szkoła nie realizuje zajęć dydaktycznych a jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dowóz i odwóz dzieci do szkoły nie będzie realizowany.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 74.

„Bo trzeba pamiętać…”

W piątek 11.10.2019 r. nasi uczniowie z klas VII i VIII pod opieką pań Marzeny Krężel, Dominiki Marchaj i Renaty Opiłki byli na wycieczce w Oświęcimiu i Wadowicach.

Wycieczka do Oświęcimia to podróż do jednego z najbardziej mrocznych okresów w dziejach ludzkości. Krematoria, komory gazowe, baraki oraz prawdziwe historie więźniów - była dla każdego trudna lekcja historii, którą trzeba znać, aby jej nie powtarzać. Młodzież w zadumie i skupieniu oglądała ekspozycje i słuchała opowieści przewodnika.
W tym miejscu może powinnyśmy zadać sobie pytanie: Czy miejsca upamiętniające wydarzenia z przeszłości, będą przestrogą dla nas, współczesnych ludzi?

Po krótkiej przerwie na posiłek pojechaliśmy do kolejnego punktu naszej wycieczki – Wadowic.

Był słoneczny dzień, a wadowicki rynek urzekł nas swoim pięknem.

Zwiedziliśmy Bazylikę NMP, tą wizytą oddając cześć naszemu Rodakowi – Św. Janowi Pawłowi II, a następnie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego.

Odwiedzając go mamy niepowtarzalną okazję poznać miejsce, w którym rozpoczęła się historia przyszłego papieża. Właśnie tu stawiał on swoje pierwsze kroki, poznawał świat i ludzi. W tym miejscu doświadczył życiowych tragedii związanych ze śmiercią matki i starszego brata. Muzeum pozwala poznać młodego człowieka, który w przyszłości będzie wzorem i autorytetem dla milionów ludzi na całym świecie.

Dom Rodzinny Ojca Świętego to najstarsze muzeum upamiętniające życie Jana Pawła II. Zlokalizowane w autentycznych wnętrzach, w których wychowywał się Karol Wojtyła, dokumentuje jego życie do momentu, w którym opuścił Polskę na stałe.

Pełni wrażeń, ale bogatsi o wiedzę i nieznane dotąd doświadczenia wróciliśmy do swoich domów.

R. Opiłka
M. Krężel
D. Marchaj

Czytaj więcej: „Bo trzeba pamiętać…”