Ułatwienia dostępu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Informujemy, iż profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami będzie realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Świadczeniodawcą realizującym świadczenia jest: WOL–MED WOLBROM ul. Skalska 21.

Zgodnie z treścią nowych przepisów profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (nie do szkoły).

W przypadku podjęcia decyzji o wyrażeniu sprzeciwu, można go złożyć u pielęgniarki / higienistki szkolnej w godzinach jej pracy w szkole lub w siedzibie podmiotu tj. ul. Dłużec 37A WOL-MED. DŁUŻEC (OŚRODEK ZDROWIA) TEL.: 32-6447010.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19.roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
1)    wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2)    kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych,
3)    czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
4)    sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
5)    udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
6)    doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
7)    edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
8)    udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Beata Wypasek

„Nauczycielom w podzięce: za trud, za uśmiech, za serce…”

W piątek 18.10.2019 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przybyli na nią zaproszeni goście i przyjaciele szkoły:
Poseł na Sejm Lidia Gądek i dyrektor biura poselskiego Tomasz Bargieł,
Burmistrza Miasta i Gminy reprezentowała Pani dyrektor Dorota Świerczek,
Ksiądz proboszcz Parafii Pw. Św. Mikołaja w Dłużcu Andrzej Michniewski,
Pani Beata Wypasek nasza szkolna pielęgniarka,
przedstawiciele Rady Rodziców z Panią Żanetą Zielnik-Kyć na czele
oraz emerytowani nauczyciele pracujący kiedyś w naszej szkole.

Zebranych powitał Pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz.

W swoich krótkich przemówieniach goście podkreślili wagę i trud jaki każdego dnia niesie ze sobą praca z dziećmi, złożyli życzenia wszystkim pracującym w naszej szkole.

Akademię uświetnił występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy VI i VIII.

Autorką scenariusza przedstawiającego perypetie uczniów pewnej szkoły była Pani Urszula Latacz, a przygotowaniem zajęła się Pani Renata Opiłka.

Tradycyjne z okazji DEN Burmistrz Miasta i Gminy doceniając pracę pedagogów przyznaje swoje nagrody. W tym roku szkolnym otrzymali je:
Anna Świerczek-Mól
Urszula Latacz
Agnieszka Koryto
Jerzy Zyguła

Na akademii swoje nagrody dla pracowników naszej szkoły przyznał również Pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz. Otrzymali je:
Agata Piwowarczyk
Justyna Żelazna
Renata Opiłka
Anna Osmęda
Stanisław Osmenda
Małgorzata Głowacka
Marzena Piputa
Wioleta Ogonek
Edyta Madej
Lucyna Haberka

Miłym akcentem kończącym całą uroczystość był słodki upominek ufundowany przez Radę Rodziców dla wszystkich uczniów, który sprawił im wiele radości.

Urszula Latacz, Renata Opiłka

Czytaj więcej: „Nauczycielom w podzięce: za trud, za uśmiech, za serce…”

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Rodzice

 W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dzień 14 października każdego roku jest Dniem Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

W tym dniu szkoła nie realizuje zajęć dydaktycznych a jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dowóz i odwóz dzieci do szkoły nie będzie realizowany.

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 74.

„Bo trzeba pamiętać…”

W piątek 11.10.2019 r. nasi uczniowie z klas VII i VIII pod opieką pań Marzeny Krężel, Dominiki Marchaj i Renaty Opiłki byli na wycieczce w Oświęcimiu i Wadowicach.

Wycieczka do Oświęcimia to podróż do jednego z najbardziej mrocznych okresów w dziejach ludzkości. Krematoria, komory gazowe, baraki oraz prawdziwe historie więźniów - była dla każdego trudna lekcja historii, którą trzeba znać, aby jej nie powtarzać. Młodzież w zadumie i skupieniu oglądała ekspozycje i słuchała opowieści przewodnika.
W tym miejscu może powinnyśmy zadać sobie pytanie: Czy miejsca upamiętniające wydarzenia z przeszłości, będą przestrogą dla nas, współczesnych ludzi?

Po krótkiej przerwie na posiłek pojechaliśmy do kolejnego punktu naszej wycieczki – Wadowic.

Był słoneczny dzień, a wadowicki rynek urzekł nas swoim pięknem.

Zwiedziliśmy Bazylikę NMP, tą wizytą oddając cześć naszemu Rodakowi – Św. Janowi Pawłowi II, a następnie Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego.

Odwiedzając go mamy niepowtarzalną okazję poznać miejsce, w którym rozpoczęła się historia przyszłego papieża. Właśnie tu stawiał on swoje pierwsze kroki, poznawał świat i ludzi. W tym miejscu doświadczył życiowych tragedii związanych ze śmiercią matki i starszego brata. Muzeum pozwala poznać młodego człowieka, który w przyszłości będzie wzorem i autorytetem dla milionów ludzi na całym świecie.

Dom Rodzinny Ojca Świętego to najstarsze muzeum upamiętniające życie Jana Pawła II. Zlokalizowane w autentycznych wnętrzach, w których wychowywał się Karol Wojtyła, dokumentuje jego życie do momentu, w którym opuścił Polskę na stałe.

Pełni wrażeń, ale bogatsi o wiedzę i nieznane dotąd doświadczenia wróciliśmy do swoich domów.

R. Opiłka
M. Krężel
D. Marchaj

Czytaj więcej: „Bo trzeba pamiętać…”

Wielka nauka dla małych studentów w Wolbromiu! DOŁĄCZ DO NAS

Burmistrz Miasta Wolbrom - Adam Zielnik - zaprasza do Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Wolbromiu.

Gdzie mieszka śpiąca królewna? Jakie zwierzęta możemy spotkać w stawie? Czemu serce nazywane jest pompą dającą życie? Jak dbać o naszą planetę?

To tylko kilka wybranych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wykładów Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB przygotowanych przez najlepszych wykładowców akademickich i popularyzatorów nauki współpracujących z Akademią WSB.

5 wykładów w roku w Wolbromiu
2 wykłady extra w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
2 wizyty studyjne

Inauguracja Roku w Wolbromiu już 26 października 2019 o godz. 12.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu /os. Wł. Łokietka 10/
SPECJALNA OFERTA: 50 zł / za rok za pierwsze dziecko 25 zł / za rok za kolejne!
ZAPISY:
ud.wsb.edu.pl
tel. 32 295 93 15

Konkurs historyczno-literacko-plastyczny upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i rocznicę bitwy pod Krzywopłotami, Bydlinem i Załężem

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziały w kolejnej już edycji naszego konkursu, który tradycyjnie odbywać się będzie pod patronatem pani poseł Lidii Gądek, pana burmistrza Adama Zielnika, pana wójta Norberta Bienia i pana dyrektora Krzysztofa Szczepankiewicza.

W załączeniu regulaminy konkursów.

Konkurs historyczny 2019

Konkurs literacko-plastyczny Krzywopłoty 2019

Załącznik nr 1 Krzywopłoty

Załącznik nr 2 Krzywopłoty

Załącznik nr 3 Krzywopłoty

Urszula Latacz