Ułatwienia dostępu

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI

Informujemy, iż profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami będzie realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Świadczeniodawcą realizującym świadczenia jest: WOL–MED WOLBROM ul. Skalska 21.

Zgodnie z treścią nowych przepisów profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę (nie do szkoły).

W przypadku podjęcia decyzji o wyrażeniu sprzeciwu, można go złożyć u pielęgniarki / higienistki szkolnej w godzinach jej pracy w szkole lub w siedzibie podmiotu tj. ul. Dłużec 37A WOL-MED. DŁUŻEC (OŚRODEK ZDROWIA) TEL.: 32-6447010.

Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19.roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
1)    wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
2)    kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych,
3)    czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
4)    sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
5)    udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
6)    doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
7)    edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
8)    udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Beata Wypasek