Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ostatnio dodane artykuły na naszej stronie

  • 1
  • 2
  • 3

Artykuł dnia

Festiwal Godki Krakowskiej - konkurs teatralny

Już od czerwca tego roku nasza szkoła dzięki współpracy z panią Haliną Dudą - regionalistą i folklorystą otrzymała patronat dla swoich działań związanych z gwarą i regionalizmem i kulturą Krakowiaków. Honorowym patronatem naszą szkołę objęli: Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu oraz Fundacja Inicjatyw Społecznych i Dziedzictwa Kulturowego.

W związku z tym po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu wzięli udział w szeregu konkursów organizowanych w ramach Festiwalu Godki Krakowskiej.

Jednym z nich był konkurs teatralny: Godka w scenach z „Wesela” Wyspiańskiego. Wzięli w nim udział: Paulina Krzysztoforska jako Panna Młoda, Filip Nowak jako Czepiec, Angelika Nowak jako Isia oraz Oskar Świerczek jako Jasiek.

Mimo że tym razem nie odnieśliśmy w tej kategorii większego sukcesu, dla młodych aktorów było to olbrzymie przeżycie: współpracować na scenie z profesjonalnymi aktorami teatrów krakowskich oraz być ocenianym przez Annę Dymną czy Dariusza Gnatowskiego, a także konkurować z licealistami z Krakowa.

Czytaj więcej: Festiwal Godki Krakowskiej - konkurs teatralny

334. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej - reprezentacja Szkoły Podstawowej w Dłużcu z wizytą w Wiedniu

Delegacja Szkoły Podstawowej w Dłużcu, reprezentując całą społeczność naszej placówki,  wzięła udział w uroczystych obchodach kolejnej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się na wzgórzu Kahlenberg, gdzie przew. Komitetu Budowy Pomnika pan Piotr Zapart poinformował zebranych, iż odsłonięcie pomnika nastąpi w roku 2018 czyli w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.  Wreszcie w tym miejscu nasz patron doczeka się właściwego upamiętnienia jego, jakże ważnych dla całej Europy działań wojennych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu mieli okazję odwiedzić w Wiedniu wszystkie miejsca, w których przebywał nasz patron, odwiedzając wzgórze Kahlenberg i uczestnicząc w przemarszu od tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi, która znajduje się na kościele Augustianów do Katedry św. Stefana, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta w intencji  naszego patrona i jego zwycięstwa.

Na pamiętnym wzgórzu w stronę naszych uczniów kilkakrotnie zwrócił się proboszcz Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu, podkreślając wagę ich obecności w sercu polskości, w Austrii.

Czytaj więcej: 334. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej - reprezentacja Szkoły Podstawowej w Dłużcu z wizytą w Wiedniu

Znowu razem czyli rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu

04. 09. 2017 r. miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.

Ten rok jest inny niż poprzednie, gdyż wchodzą w życie zmiany oświatowe i nasza placówka została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową.

Całą społeczność szkolną powitała i nasze spotkanie poprowadziła Pani Urszula Latacz. Rozpoczęło się ono od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego.

Następnie wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły Pan Krzysztof Szczepankiewicz, który wygłosił krótkie przemówienie i oddał głos zaproszonym na tę okoliczność gościom.

Nasze zaproszenie przyjęli:
Poseł na Sejm RP Lidia Gądek
Burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik wraz ze swoim społecznym doradcą
Panią Bożeną Konieczną
• Proboszcz miejscowej parafii ks. Andrzej Michniewski
• Sołtysi wsi Dłużec Pan Marian Barczyk oraz Strzegowy Pan Czesław Gbyliczek
• Pielęgniarka szkolna Pani Beata Wypasek

Obecni na inauguracji, to osoby, które bardzo blisko współpracują z naszą placówką. To dla nich Pan dyrektor Krzysztof Szczepankiewicz przygotował pamiątkowe podziękowania, którymi chciał wyrazić wdzięczność za okazane wsparcie i nieocenioną pomoc we wszelakich przedsięwzięciach organizowanych w szkole z pożytkiem dla dzieci.

Otrzymali je:
Poseł na Sejm RP Lidia Gądek
Burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik
Przewodnicząca Rady Rodziców Żaneta Zielnik – Kyć
Sołtysi wsi Dłużec Marian Barczyk

Szczególnie ciepło i serdecznie dyrektor szkoły podziękował Panu Jerzemu Zygule, który przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy, a w wyniku zmian oświatowych jego stanowisko zostało zniesione.

Następnie uczniowie klasy II a gimnazjum zaprezentowali program artystyczny pt. „Historio, w pamięci trwaj!”. W tym roku mija 78. rocznica wybuchu II wojny światowej – napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Pamięć tamtych lat jest wciąż żywa i powinna być przestrogą dla młodego pokolenia. Ten czas bowiem przyniósł ludziom: śmierć, głód, upokorzenia, niewolę oraz niewyobrażalne cierpienia i zniszczenie dorobku wieli pokoleń.

Czytaj więcej: Znowu razem czyli rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Króla Jana...

Szkolny Punkt Informacji i Kariery - SPInKa

Szanowni rodzice!

Drodzy uczniowie klas gimnazjalnych!

Kończąc gimnazjum stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu.

Na tym etapie ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych predyspozycji i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery będzie oferował młodzieży pomoc w:

•    poznaniu swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych,
•    skonfrontowaniu swoich możliwości z wymaganiami zawodów,
•    przygotowaniu do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu,
•    zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,
•    poznaniu zawodów przyszłości,
•    znalezieniu informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych, oferowanych kierunkach i zasadach rekrutacji.

Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPIneK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Podziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Wolbrom jest Partnerem projektu, w którym uczestniczy również nasza szkoła. Udział w projekcie jest darmowy i dobrowolny.

Czytaj więcej: Szkolny Punkt Informacji i Kariery - SPInKa

Żywa lekcja historii czyli z wizytą w Stetteldorf am Wagram

W odpowiedzi na zaproszenie Komitetu Budowy Pomnika Jana III Sobieskiego i przewodniczącego pana Piotra Zaparta, delegacja ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu w składzie: dyrektor szkoły pan Krzysztof Szczepankiewicz, Wiktoria Ziółkowska, Oskar Świerczek, odbyła podróż do miejscowości Stetteldorf am Wagram. Właśnie tam w Zamku Juliusburg w dniach 3 i 4 września 1683 roku przebywał Jan III Sobieski i tu odebrał powierzone mu wcześniej dowództwo nad armiami sprzymierzonymi w obronie Europy i chrześcijaństwa. 334. rocznica tego wydarzenia była częścią Polonijnych Obchodów rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.

W tym ważnym miejscu naszą delegację przyjął pan Georg Stradiot wraz z małżonką, którzy wykazali się prawdziwą, wręcz polską gościnnością i otwartością. Podjęli oni wszystkich uczestników poczęstunkiem, a dzięki ich uprzejmości pan dyrektor wraz z Wiktorią i Oskarem, mogli zwiedzić niemal każdy zakamarek zamku.

Czytaj więcej: Żywa lekcja historii czyli z wizytą w Stetteldorf am Wagram

Projekt „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca”

WKRÓTCE REKRUTACJA UCZNIÓW!

Szanowni Państwo,

Już wkrótce rusza rekrutacja uczniów do projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uczęszczających do następujących instytucji:
1.    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąpielach Wielkich
2.    Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu
3.    Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
4.    Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu
5.    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie
6.    Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu
7.    Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Dłużcu
8.    Zespół Szkół – Gimnazjum im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
9.    Zespół Szkół – Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach.

Celem projektu jest podniesienie u  uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych Gminy Wolbrom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizacje zajęć rozwijających i wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Plakat Informacyjny

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły podstawowej lub gimnazjum potwierdzony oświadczeniem dyrektora szkoły.

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji: 11- 22 września 2017 r.

Czytaj więcej: Projekt „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca”

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nasze projekty

Realizowane projekty

Ostatnie galerie

Ważne strony

Gościmy

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj na stronie

Poprzednia wersja strony Zespołu Szkół w Dłużcu